Helgutbildning

Upplägg för utbildning under en helgFredag

16.00 – 16:30                Uppstart med presentation av NyResurs.

16.30 – 18.30                Idrottspsykologi – ”Att våga” del 1 med Ulrika Billme

18.30 – 18.45                               Fika

18.45 – 19.45 ca           Idrottspsykologi – ”Att våga” del 2 med Ulrika Billme

Lördag

10.00 – 11.00                 Lära känna varandra övningar

11.00- 12.00                   Mat och Hygien

12.00 – 13.00                              Lunch

13.00 – 14.00                 Brand och säkerhet i hallarna.

14.00 – 14.15                                  Fika

14.15 – 16.00                  Föreningskunskap

16.00 – 16.15                                   Fika

16:15 – 18.00                    Kommunikation o Ledarskap

Söndag

10.00 – 11.00                    Att skriva protokoll

11.00 – 11.15                                       Fika

11.15 -12.15                      Att vara en speaker / kommentator

12.15 -12.45                                      Lunch

12.45 – 14.15                      Utvärdering

                                            Utdelning av intyg till deltagare.