Projektet

Projektet

Projektet är nu inne på sitt 4:e år och vårt mål är att integrera personer med funktionsnedsättning som funktionärer i olika idrotter. Vad vi erfar så finns det väldigt få funktionsnedsatta idag som är funktionärer inom idrottsrörelsen. Detta är något vi vill ändra på tillsammans med relevanta organisationer, förbund, skolor och föreningar.

Vi gör detta för vi är övertygade om att det höjer livskvalitén för de personer med funktionsnedsättning som har möjlighet att delta i vårt projekt. Att ha en meningsfull vardag och fritid är en viktig faktor ur ett folkhälsoperspektiv. Det kommer också gynna många föreningar som får extraresurser till sina evenemang (WIN-WIN). Som idrottsförening känns det angeläget att aktivt jobba för utveckling och förändringar i en positiv anda.

Vi håller i utbildningar som skall resultera i en certifiering av deltagarna i till att börja med volleybollen. Så att personer med funktionsnedsättning får en roll inom idrottsrörelsen och kunna fungera som en god resurs. Vi hoppas också att genom projektet kunna arbeta för en förbättrad tillgänglighet i de berörda lokaler och idrottsanläggningar vi kommer vara verksamma i.

Målgruppen är personer från 18 år och uppåt. Hittills har vi utbildat 65 personer och utbildningarna hålls på kvällstid där varje pass är ca 2,5 timmar. Samt praktik under matcher och tävlingar. Utbildningen genomförs i samarbete med SISU. De som klarar av utbildningen och praktiken kommer få ett diplom/certifiering på genomgången idrott.

NyResurs söker sponsorer och partners.

Vill du stödja vårat arbete så kan du höra av dig till oss på: marica@nyresurs.se