Våra mål

 

 

  • Ge personer möjligheter att bli kvalificerade till att få uppdrag som funktionärer på olika arrangemang inom idrotten och andra event där funktionärsskap är en viktig del.

  • Ge personer i projektet ökad kompetens som gagnar deras möjligheter i arbetslivet.

  • Ge deltagarna tillfälle till kamratskap och stimulerande gemenskap.

  • Synliggöra brister vad gäller tillgänglighet till idrottsarenor och i idrottsarenor.

  • Minska ohälsa och öka känslan av välbefinnande hos deltagarna.

  • Vara ett pilotprojekt som ger kunskap och material som kan användas och vidareutvecklas inom andra funktionärsområden.